Satelity a pozemní digitální vysílání


Tak jako i jiní se i my snažíme neustále rozšiřovat náš sortiment pro maximální spokojenost našich zákazníků. Rozhodli jsme se o celkové navršení našich služeb, proto již nenabízíme pouze internet, ale nyní i nově zřizujeme instalaci pozemních digitálních antén, nebo instalaci satelitů. Je to tak, s plošným odpojováním analogových stanic a velkým boomem v oblasti digitální techniky, se nás naši zákazníci čim dál tím více ptali i na zřízení televize. Proto po sérii školení a učení můžeme nyní s potěšením říci, ano dokážeme vám zařídit i digitální obraz.

Rozdíl mezi analogem a digitálem (A-TV vs. DVB-T)

satelit Myslím, že je zbytečné zde vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi digitálním a analogovým signálem z hlediska technologií nebo z hlediska přenášeného signálu. Co se týče hlavního rozdílu mezi přijmem je, že již nestačí připojit koaxiální kabel přímo k televizi a začít s laděním. Problémem je, že každá televize nyní potřebuje speciální "krabičku" nazývanou též jako setobox, která digitální signál dekoduje a změní ho v obraz, který pak přes SCART, HDMI nebo jiný výstup proudí do televize. Dalším ze zásadních rozdílů je v kabeláži. Dříve bylo ve zvyku tahat jeden koaxiální kabel i pro několik televizí. U digitálního vysílání to již nejde, každá televize musí mít vlastní, samostatný, koaxiální kabel přimo vedený do setoboxu. Jako poslední rozdíl, nebo spíše problém, který by mohl nastat, je při zřizovaní digitálního vysílání na větší množství televizí. Jelikož dekodér přijímací signál ze satelitu může mít omezený počet vývodů (většinou 1, 2, 4), při větším počtu televizí Vám zkrátka dojdou vývody. Tento problém je samozdřejmě řešitelný a to pomocí přepínačů. Digitální signál je budoucnost, dříve či později nezbude nikomu nic jiného, než si pořídit anténu pro příjem pozemního digitálního vysílání nebo jednoduše satelit. Tak proč s tím čekat...

Možnost přijímání signálu na PC

Tak jako u analogového vysílání, je i u digitálního vysílání možnost přijímat ho na vašem osobním počítači. Ba co více, dekodovací karty jsou mnohem levnější, než jak tomu bylo u analogových přijmových a dekodovacích karet. Proč tomu tak je? Je to způsobeno tím, že počítač již dávno pracuje s digitálními daty, proto není potřeba množství AD/DA převodníků a tim klesá jak cena, tak i výpočetní náročnost při sledování nebo nahrávání přímo na pevný disk počítače.

DVB-T vs. satelit

dvbt Oba přijímají digitální signál, oba potřebují setobox pro svou činnost. Tak kde je rozdíl ? Rozdíl spočívá v pořizovacích nákledech, náročnosti instalace, ve množství volných stanic, a dostupnosti. Satelit oproti obyčejné anténě pro přijem digitálního vysílání je značně peněžně náročnější, může se jednat o rozdíl i několika tisíců, záleží na velikosti pořizované paraboly a množství potřebných dekodérů. Anténu pro pozemní digitální vysílání pořídíte i za pár stovek korun, nepotřebujete žádný dekodéry ani jiný skrytý spotřební materiál, navíc se pouze plus mínus namíří na vysílací věž a obraz může být bez jakékoliv vady. Oproti tomu satelit potřebuje ke svému ukotvení hlavně velmi pevně ukotvenou tyč, na které bude zavěšen, protože jinak by mohlo hrozit, že až se do paraboly opře vítr, vytrhne Vám jí i s tyčí a poškodí střechu. Další instalační perlička je kalibrace. Jelikož se satelit nemíří na žádnou vysílací věž nýbrž na družici, které létají kolem naší země a jelikož tak nějak nejsou vidět kalibrace od oka může znamenat i celý ztracený den. Záleží na tom jak dlouho vás to bude bavit. Faktem je, že parabola hnutá i o pár milimetrů znamená u družice minutí o několik kilometrů. Nyní přejděme ke společnému základu, který má jak satelit tak i pozemní digitální vysílání. Oba potřebují ke své činnosti setobox. A oba způsoby připojení mají možnost rozšířit základní nabídku programů o další placené programy zakoupením dekodovací karty.

Naše služby
  • Kompletní instalace veškerého zařízení včetně stožáru pro satelit nebo rozvodu koaxiálních kabelů
  • Odborné poradenství ohledně zvolení vhodně techniky
  • Kalibrace satelitů
  • Inovace zastaralých dekodovacích zařízení
  • Nastavení potřebných zařízení
  • Poradenství ohledně zacházení se zařízením
  • Možnost zakoupení lepšího zařízení s možností nahrávání na disk
  • Rozšíření základních programů o další
  • Optimalizace přijímacích družic

Copyright © 2017 - 2018 Všebořicenet.cz